.RU

10.7 Энергетика кәсiпорындары - Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной...^ 10.7 Энергетика кәсiпорындары


28-кесте


Ғимараттардың қызметі

Автоматты өрттік сигналдау

Автоматты өрт сөндiру қондырғылары

Бөлмелер және нормативтер

10.7.1 Электр станциялары (жылу, гидравлика, атом)Тұрақты қызметкері жоқ атом, жылу және гидравлика электр станция-ларының, сондай-ақ кернеуi 500 кВт және одан да жоғары қосалқы станциялардың технологиялық процестi орталықтан бақылау және бас-қару жүйелерiнiң ЭЕМ залдары

Тұрақты қызметкері жоқ жылу және атом электр станцияларының, сондай-ақ аудандық қазандықтардың мазут сорғылары, дизель отыны сорғылары бөлмелерi және май аппараттық бөлмелерi

Электр двигательдерiн қайта орау электржөндеу шеберханалары – ауданы 100 м2 және одан да жоғары

Жабық трансформатор шеберханалары – ауданы 100 м2 және одан да жоғары

Электр станцияларындағы күштiк трансформаторлардың сулы май салқындатқыштарының бөлмелерi

Электржөндеу цехтарының бөлмелерi: оқшаулау-сiңдiру, май құю және жоғары вольтты аппаратураны сынау және трансформаторлар –ауданы 100 м2 -тан 500 м2 -қа дейiн

Тұрақты қызметкері жоқ атом, жылу және гидравлика электр станцияларының, сондай-ақ кернеуi 500 кВт және одан да жоғары қосалқы станциялардың технологиялық процестiорталықтан бақылау және басқару жүйелерiнiң ЭЕМ залдарының ұзына бойлай кеңiстiктерi

Майларды қайта жаңғырту бөлмелерi – ауданы 500 м2 және одан да жоғары

Жылу электр станцияларының жылу берiлiсiнiң дренчерлi су бүркеуiн транспортерлық галереялардың жүк түсiру құрылғыларына, отынды бөлшектеу корпусына, бас корпустың қайта төгу мұнарасына, жүк түсiру құрылғыларынан қайта төгу мұнарасына дейiн орналасқан қайта төгу тораптарына түйiсетiн жерлерде, сондай-ақ қоймадан отын беру және қоймаға отын беру тасымалдағыштық галереялардың түйiсу жерлерiнде қарастыру қажет

Электржөндеу цехтарының бөлмелерi: оқшаулау-сiңдiру, май құю және жоғары вольтты аппаратураны сынау және трансформаторлар - ауданы

500 м2 және одан да жоғары


^ 28-кестенiң жалғасы


Ғимараттардың қызметі

Автоматты өрттік сигналдау

Автоматты өрт сөндiру қондырғылары

Бөлмелер және нормативтер
Жанғыш заттар қолданылатын детальдарды, тораптарды және дайын бұйымдарды консервілеу және консервілеуден босату бөлмелерi - ауданы 100 м2-тан 500 м2-қа дейiн

Электр станциялары мен қосалқы станцияларының маймен толтырылған кабельдерiнiң май сiңдiру құрылғыларының бөлмелерi - ауданы 100 м2 және одан да жоғары

Атом электр станцияларындағы турбиналардың май құбырларын салу және май аккумуляторларының құру бөлмелерi

Жанғыш заттар қолданылатын бөлшектерді, тораптарды және дайын бұйымдарды консервілеу және консервілеуден босату бөлмелерi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары

10.7.2 Электртехникалық өнеркәсiптiң өндiрiстерi (кабельдiк, трансформаторлар, электр двигательдерi және т. б.)

Кептiру-сiңдiру, трансформаторларды жөндеу және май құю бөлмелерi, жанғыш ерiткiштер, лактар және бояулар қолданылған жағдайда бояу бөлмелерi - ауданы 500 м2 -қа дейiн

Жанғыш өрілетін материалдарды қолдану арқылы, жалпы шиыршық кабельдерді өретін, жанар май ыдыстардағы бұйымдарды орайтын бөлмелер – ауданы 1000 м2-қа дейін

Спирттерді, эфирлерді және басқа ЛВЖ және ГЖ -ларды қолдану арқылы өндіріс бөлмелері – ауданы 500 м2-қа дейін

Диметиланилин, хлорбензол, дихлорэтан, монометиланилин, экраминді қолдану арқылы органикалық бояулар және жартылай таратушы өндіріс бөлмелері – ауданы 500 м2-қа дейін

Сумен, ауаны оттекпен немесе бір-бірімен әсері кезінде аккумуляторларды активті массамен толтыру, қолданылатын ұнтақтар және шайырдың синтетикалық ерітінділерін, пластмассаларын, жарылуға және жануға қабілетті заттарын өндіріс бөлмелері – ауданы 500 м2-қа дейін

Лакты жабынды, орау-оқшаулау, майын кетіру, жағылған жұқпаларға түс беру, ысыту бөлмелері – ауданы 500 м2-қа дейін

Жанғыш материалдары бар кезінде тәжірибелі, экспериментальды, сынақ жұмыстары бөлмелері – ауданы 500 м2-қа дейін

Техникалық резеңке бұйымдарын қолдану арқылы өндіріс бөлмелері - ауданы 750 м2-қа дейін

Қатырма және жіп есетін бөлмелер – ауданына тәуелсіз

Кептiру-сiңдiру, трансформаторларды жөндеу және май құю бөлмелерi, жанғыш ерiткiштер, лактар және бояулар қолданылған жағдайда бояу бөлмелерi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары

Арақабырғалармен бөлiнбеген бөлiмшелер: кептiру, сiңдiру, оқшаулау, оқшаулау-сiңдiру, лак тарату, тростильдiк, синтетикалық және басқа да жанғыш материалдардан жасалған кабельдерге қорғау жабынын жағу, өру, бұйымдарды жанғыш ыдысқа қаптау

Жанғыш өрілетін материалдарды қолдану арқылы, жалпы шиыршық кабельдерді өретін, жанар май ыдыстардағы бұйымдарды орайтын бөлмелер – ауданы 1000 м2 және одан жоғары

Спирттерді, эфирлерді және басқа ЛВЖ және ГЖ -ларды қолдану арқылы өндіріс бөлмелері – ауданы 500 м2 және одан жоғары

Сол сияқты өртке қарсы тосқауылдармен бөлінбеген учаскелер – ауданына тәуелсіз

Диметиланилин, хлорбензол, дихлорэтан, монометиланилин, экраминді қолдану арқылы органикалық бояулар және жартылай таратушы өндіріс бөлмелері – ауданы 500 м2 және одан жоғары

Сол сияқты өртке қарсы тосқауылдармен бөлінбеген учаскелер – ауданына тәуелсіз

Сумен, ауаны оттекпен немесе бір-бірімен әсері кезінде аккумуляторларды активті массамен толтыру, қолданылатын ұнтақтар және шайырдың синтетикалық ерітінділерін, пластмассаларын, жарылуға және жануға қабілетті заттарын өндіріс бөлмелері – ауданы 500 м2 және одан жоғары

Сол сияқты өртке қарсы тосқауылдармен бөлінбеген учаскелер – ауданына тәуелсіз

Лакты жабынды, орау-оқшаулау, майын кетіру, жағылған жұқпаларға түс беру, ысыту бөлмелері – ауданы 500 м2 және одан жоғары

Сол сияқты өртке қарсы тосқауылдармен бөлінбеген учаскелер – ауданына тәуелсіз

Жанғыш материалдары бар кезінде тәжірибелі, экспериментальды, сынақ жұмыстары бөлмелері – ауданы 500 м2 және одан жоғары


Техникалық резеңке бұйымдарын қолдану арқылы өндіріс бөлмелері – ауданы 750 м2 және одан жоғары

Қалқандатылатын бөлмелер – ауданына тәуелсіз


^ 10.8 Химиялық өнеркәсiп


29-кесте


Ғимараттардың қызметі

Автоматты өрттік сигналдау

Автоматты өрт сөндiру қондырғылары

Бөлмелер және нормативтер

10.8.1 Фосфор өнеркәсiбi (сары фосфор және термикалық фосфор қышқылы өндiрiстерi)
Темiржол цистерналарына сары фосфор құю (ағызу) орындары

Инерттi газдар қолданылатын жүйелерi бар пеш трансформаторларын және май жүйелерiн құру орындары

10.8.2 Шина, резеңкелік-техникалық өнеркәсiбi, синтетикалық көксағыз зауыттары

Шиналар, резеңкелік техникалық бұйымдар, резеңке аяқ киiмi өндiрiстерiнiң, шиналарды жөндеу, резинаны бөлшектеу, елеу және айналма соғу, ысытып өңдеу бөлмелерi - ауданы 100 м2-тан 750 м2-қа дейiн

Резеңкелік-техникалық бұйымдарды жанғыш сұйықтықтармен гидросынау бөлмелерi - ауданы 100 м2 және одан да жоғарыШиналар, резеңкелік техникалық бұйымдар, резеңке аяқ киiмi өндiрiстерiнiң, шиналарды жөндеу, резеңкені бөлшектеу, елеу және айналма соғу, ысытып өңдеу бөлмелерi - ауданы 750 м2 және одан да жоғары

Резеңке желiмдерiн әзiрлеу бөлмелерi (цехтары) - ауданына тәуелсіз

Синтетикалық көксағызды полимерлеу бөлмелерi - ауданына тәуелсіз

Бөлiп шығару бөлiмдерiнде көксағызды кептiру - ауданына тәуелсіз

10.8.3 Полиэтилен, полипропилен, полистирол өндiрiсiӨрт жарылысы мен өрттік қаупi бойынша А, Б және В санаттарына жататын бөлмелер, егер бұл бөлмелерде автоматты өрт сөндiру қондырғылары жоқ болса, сондай-ақ тұрақты тәулiк бойы адамдар болмаса – бөлмелердiң ауданы 100 м2 және одан да жоғарыТығыздығы жоғары полиэтилен өндiрiсi: полимерлеу; катализаторлар өндiрiсiнiң өңдеу және кептiру бөлiмдерi - ауданына тәуелсіз

Тығыздығы төмен (қысымы жоғары) полиэтилен өндiрiсi: асқын оксидтерден жасалған катализаторлар бөлiмдерi - ауданына тәуелсіз

Полипропилен өндiрiсi: полимерлеу, өңдеу және кептiру, ерiткiштердi қайта өңдеулау бөлiмдерi - ауданына тәуелсіз

Полистирол пластиктерiнiң өндiрiсi: мономерлер, көксағыз ерiтiндiлерiн әзiрлеу, полимерлеу, кептiру, сақтау, асқын оксидтерiн өлшеп салу - ауданына тәуелсіз

10.8.4 Синтетикалық талшықтар өндiрiстерi

Құрамында жеңiл жанатын және жанғыш сұйықтықтар бар талшықтардың өндiрiсi: химиялық бөлмелер және талшықтардың барлық түрлерiн әрлеу бөлмелерi - ауданы 100 м2-тан 500 м2-қа дейiн

Құрамында қатты жанғыш материалдар бар талшықтар өндiрiсi: кептiруден кейiнгi штапель талшығының барлық түрiнiң, тоқыма вискоза, ацетат және нитрон талшығының (айналдыру, орау), тоқыма синтетикалық талшықтардың (капрон, лавсан және т. б.), дайын бұйымдарды сорттау және қаптау цехтарының бөлмелерi мен бөлiмшелерi - ауданы 100 м2 -тан 500 м2 -қа дейiн

Құрамында жеңiл жанатын және жанғыш сұйықтықтар бар талшықтардың өндiрiсi: химиялық бөлмелер және талшықтардың барлық түрлерiн әрлеу бөлмелерi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары

Көрсетiлген өндiрiстердiң бөлмелерiнде арақабырғалармен бөлiнбеген бөлiмшелер – ауданына тәуелсіз

Құрамында қатты жанғыш материалдар бар талшықтар өндiрiсi: кептiруден кейiнгi штапель талшығының барлық түрiнiң цехтарының бөлмелерi мен бөлiмшелерi, вискоза, ацетат және нитрон талшығының (айналдыру, орау) тоқыма цехтарының бөлмелерi мен бөлiмшелерi, дайын бұйымдарды сорттау және қаптау - ауданы 100 м2-тан 500 м2 және одан да жоғары

Буфер камераларының бөлмелерi

Көрсетiлген өндiрiстердiң бөлмелерiнде арақабырғалармен бөлiнбеген бөлiмшелер – ауданына тәуелсіз

Капролактан өндiрiсi: тотығу, ректификациялау, гидрлеу және дегидрлеу бөлiмдерi - ауданынан тәуелсіз


^ 29-кестенiң жалғасы


Ғимараттардың қызметі

Автоматты өрттік сигналдау

Автоматты өрт сөндiру қондырғылары

Бөлмелер және нормативтер

10.8.5 Шайырлар өндiрiстерiӨрт жарылысы мен өрттік қаупi бойынша А, Б және В санаттарына жататын бөлмелер, егер бұл бөлмелерде автоматты өрттік сөндiру қондырғылары жоқ болса, сондай-ақ тұрақты тәулiк бойы адамдар болмаса – бөлмелердiң ауданы 100 м2 және одан да жоғары

Эпоксид шайырларының өндiрiсi:

шайырларды алу және эпилхлоргидриндi регенпациялау бөлiмдерi - ауданы 100 м2-тан 500 м2-қа дейiн


Фенолформальдегид шайырларының өндiрiсi: ЖЖС тұтынатын сұйық шайырлар бөлiмi - ауданы 100 м2-тан 500 м2-қа дейiн


Голеноамидтер негiзiндегi шайырлар, суда еритiн лактар, полиэфир қанбаған шайырлары, эпоксиэфирлер өндiрiсi: реакциялық бөлiмдерi - ауданына тәуелсіз


Эпоксид шайырларының өндiрiсi:

шайырларды алу және эпилхлоргидриндi регенпациялау бөлiмдерi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары;

өрттікке қарсы бөгеттермен бөлiнбеген сондай бөлiмшелер – ауданына тәуелсіз

Циклоалифатты эпоксид шайырларының өндiрiсi:

гидробензальдегид, диол, циклдық ацеталь синтезi және сiрке қышқылын алу бөлiмдерi - ауданына тәуелсіз

Фенолформальдегид шайырларының өндiрiсi: ЖЖС тұтынатын сұйық шайырлар бөлiмi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары

Конденсациялық шайырлардағы лактар өндiрiсi: синтез бөлiмi - ауданына тәуелсіз

10.8.6 Оргшыны өндiрiсi

Өрт жарылысы мен өрттік қаупi бойынша А, Б және В санаттарына жататын бөлмелер, егер бұл бөлмелерде автоматты өрттік сөндiру қондырғылары жоқ болса, сондай-ақ тұрақты тәулiк бойы адамдар болмаса – бөлмелердiң ауданы 100 м2 және одан да жоғары

Акрилаттар мономерлерiнiң өндiрiсi: қоспаны таратып құю және полимерлеу бөлiмi - ауданы 100 м2-тан 500 м2-қа дейiн, полимерлердi өңдеу бөлiмi - ауданы 100 м2-тан 700 м2-қа дейiн
Акрилаттар мономерлерiнiң өндiрiсi: құрамында мономерлер бар (метилметакрилат, бутилметакрилат, акриламид және т.б.) технологиялық процестер бөлiмi - ауданына тәуелсіз

Акрилаттар мономерлерiнiң өндiрiсi: қоспаны таратып құю және полимерлеу бөлiмi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары, полимерлердi өңдеу бөлiмi - ауданы 700 м2 және одан да жоғары

Метилакрилат және металакрил қышқылы өндiрiс: дайын өнiмдер, ацетонциангидрин және аралық ыдыстар бөлiмдерi – ауданына тәуелсіз

10.8.7 Винилхлорид өндiрiсi

Винилхлорид өндiрiсi: жанғыш жылу тасымалдаушысын пайдалану барысында ацетилендi гидрохлорлаудың реакциялық аппараттары, винилхлоридты және дихлорэтанды ректификациялау бөлiмдерi – ауданы 100 м2-тан 500 м2-қа дейiн


Винилхлорид өндiрiсi: жанғыш жылу тасымалдаушысын пайдалану барысында ацетилендi гидрохлорлаудың реакциялық аппараттары, винилхлоридты және дихлорэтанды ректификациялау бөлiмдерi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары

Бензиннiң плазмахимиялық пиролизi арқылы ацетилен және этилен өндiрiсi: бензинi және керосины бар ыдыстар бөлiмдерi – ауданына тәуелсіз


^ 29-кестенiң жалғасы


Ғимараттардың қызметі

Автоматты өрттік сигналдау

Автоматты өрт сөндiру қондырғылары

Бөлмелер және нормативтер

10.8.8 Кинофотоүлдірлер, магнит таспалары және фотоқағаз өндiрiсiӨрт жарылысы мен өрттік қаупi бойынша А, Б және в санаттарына жататын бөлмелер, егер бұл бөлмелерде автоматты өрттік сөндiру қондырғылары жоқ болса, сондай-ақ тұрақты тәулiк бойы адамдар болмаса – бөлмелердiң ауданы 100 м2 және одан да жоғары

Бөлмелер: термостаттық, негiздi құйып алу, қосымша өңдеу, ерiтiндiлердi, лактардың қабатын, жасыл қабатты және балауыз жабынын әзiрлеу, эмульсияны әзiрлеу және эмульсияға құю, кинофотоүлдірді өңдеу, фильм көшiрмелерiн басу, үлдір қалдықтарын қайта өңдеулау, рекуперациялау; магнит лагын және лавсан негiзiн әзiрлеу, фотопластинкаларды ацетонмен жуу, картон қораптарына қаптау бөлiмi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары

10.8.9 Тұрмыстық химия тауарлары өндiрiсi

Өрт жарылысы мен өрт қаупi бойынша А, Б және В санаттарына жататын кірне қаптамасындағы тұрмыстық химия тауарларын, синтетикалық жуу құралдарын, дақ кетiретiн, ағартатын, жылтырататын, желiмдейтiн құралдар мен басқа да тауарлар өндiрiсiнiң бөлiмдерiнiң бөлiмдерi – бөлмелердiң ауданы 100 м2-тан 500 м2 қа дейiн

Өрт жарылысы мен өрт қаупi бойынша А, Б және В санаттарына жататын кірне қаптамасындағы тұрмыстық химия тауарларын, синтетикалық жуу құралдарын, дақ кетiретiн, ағартатын, жылтырататын, желiмдейтiн құралдар мен басқа да тауарлар өндiрiсiнiң бөлiмдерiнiң бөлiмдерi – бөлмелердiң ауданы 500 м2 және одан да жоғары;

өрттікке қарсы бөгеттермен бөлiнбеген сондай бөлiмшелер – ауданына тәуелсіз

ЖЖС мен ЖС қолданылатын тұрмыстық химия тауарлары өңделетiн, сақталатын, құйылатын және өлшеп салынатын бөлiмшелер – ауданы 500 м2 және одан да жоғары

10.8.10 Шыныпластиктер және пенополиуретандар өндiрiсi

Пенополиуретандар өндiрiсiнiң, шыныпластиктердi сiңдiру бөлiмдерiнiң бөлмелерi - ауданы 100 м2-тан 500 м2-қа дейiн

Бөлмелер: полиэфир, эпоксид және тағы басқа шайырлар сiңдiрiлген шыны матасын кесу; органикалық ерiткiштер негiзiндегi байланыстыру салмаларды сiңдiру; органикалық ерiткiштер қолданылған пластмассалардан жасалған құрылымдарды орау және желiмнен босату, алдын-ала сiңдiрiлген салмалардан жасалған бөлшектерді жаншымалау, бұйымдарды қатыру, кептiру және механикалық өңдеу - ауданы 100 м2-тан 500 м2-қа дейiн


Пенополиуретандар өндiрiсiнiң, шыныпластиктердi сiңдiру бөлiмдерiнiң бөлмелерi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары

Бөлмелер: полиэфир, эпоксид және тағы басқа шайырлар сiңдiрiлген шыны матасын кесу; органикалық ерiткiштер негiзiндегi байланыстыру салмаларды сiңдiру; органикалық ерiткiштер қолданылған пластмассалардан жасалған құрылымдарды орау және желiмнен босату, алдын-ала сiңдiрiлген салмалардан жасалған бөлшектерді жаншымалау, бұйымдарды қатыру, кептiру және механикалық өңдеу - ауданы 500 м2 және одан да жоғары;

өртке қарсы бөгеттермен бөлiнбеген сондай бөлiмшелер – ауданына тәуелсіз

10.8.11 Арнайы химиялық өндiрiстер

Өрт жарылысы мен өрт қаупi бойынша А, Б және В санаттарына жата-тын бөлмелер, егер бұл бөлмелерде автоматты өрт сөндiру қондыр-ғылары жоқ болса, сондай-ақ тұрақты тәулiк бойы адамдар болмаса – бөлмелердiң ауданы 100 м2 және одан да жоғары

Жартылайвинил спирті және жартылайвинилбугираля өндірісі: полимер-леу, сабындау, үйірту, жуу, ацетилдеу, кептіру бөлімдері – ауданы 100 м3 -тан 500 м2 -қа дейін


Триазиндер өндiрiсi: көгерткiш қышқылды қабылдау және дозалау, аминдердi (моноэтиламин және изопрориламин) қабылдау және регенарациялау бөлiмдерi – ауданына тәуелсіз

Триалат өндiрiсi: көмiртектiң күкiрт тотығы, тетрахлорпропен, хлорлау, синтездау және дайын өнiмдер бөлiмдерi - ауданына тәуелсіз

Терефталь қышқылы өндiрiсi: тотығу және қайта өңдеу, сүзгілеу және кептiру бөлiмдерi - ауданына тәуелсіз

Поливинил спиртi және поливинил-бутираль өндiрiсi: полимерлеу, сабындау, үйiрту, жуу, ацетилдеу, кептiру бөлiмдерi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары;

өртке қарсы бөгеттермен бөлiнбеген сондай бөлiмшелер – ауданына тәуелсіз

Полиформальдегида өндірісі: мономер және сополимер бөлімшесі – ауданына тәуелсіз


^ 29-кестенiң жалғасы


Ғимараттардың қызметі

Автоматты өрттік сигналдау

Автоматты өрт сөндiру қондырғылары

Бөлмелер және нормативтер


АБ – 17 типті анионит өндірісі: хлорметил, аминдеу ерітіндісін дайындау, монохлордиметил эфирін алу және хлорметил қалдықтарын қайта өңдеу бөлімшелерінің – ауданы 100 м2 -тан 500 м2 -қа дейін


КУ-2 типті катиондар өндiрiсi: дивинибензолды ректификациялау,

Полимерлестердi алу және кептiру, стиролдағы бензоил асқын оксидiнiң ерiтiндiсiн әзiрлеу, сиролды, диклорэтанды ректификациялау бөлiмдерi - ауданы 100 м2-тан 500 м2-қа дейiн


Винилацетатының этиленмен полимерлестер дисперсиясы (ВЭСД) өндiрiсi:

полимерлеу бөлiмi – ауданына тәуелсіз

Пропанид өндiрiсi: ректификациялау, жоғары қысымды сорғы бөлiмдерi - ауданына тәуелсіз

Атмосфералық коррозия ингибиторы өндiрiсi: үйiрткiлеу, кептiру және өлшеп салу бөлiмдерi - ауданына тәуелсіз


АБ-17 типті аниониттердiң өндiрiсi: әзiрленген ерiтiндiлердi хлорметилдеу, аминдеу, монохлордиметил эфирiн алу және хлорметилдеудiң қалдықтарын қайта өңдеу - ауданы 500 м2 және одан да жоғары;

өрттікке қарсы бөгеттермен бөлiнбеген сондай бөлiмшелер – ауданына тәуелсіз

КУ-2 типті катиондар өндiрiсi: дивинибензолды ректификациялау, полимерлестердi алу және кептiру, стиролдағы бензоил асқын оксидiнiң ерiтiндiсiн әзiрлеу, сиролды, диклорэтанды ректификациялау бөлiмдерi – ауданы 500 м2 және одан да жоғары;

өртке қарсы бөгеттермен бөлiнбеген сондай бөлiмшелер – ауданына тәуелсіз

10.8.12 ВОТ қазандықтары

ВОТ қазандықтары: жанғыш СДЯВ бөлмелерi – ауданы 100 м2-қа дейiн

Қазандықтардың бөлмелерi – ауданы 100 м2 -тан 500 м2-қа дейiн


ВОТ қазандықтары: жанғыш СДЯВ бөлмелерi - ауданы 100 м2 және одан да жоғары

Қазандықтардың бөлмелерi - ауданы 500 м2 және одан да жоғары

10.8.13 Кальций карбидiн өндiру зауыттары
Кальций карбидiн төгу, сақтау, қаптау орындары

Инерттi газды пеш трансформаторларын және май жүйелерiн құру орындары


2017-zhili-abildau-erezhes-9-nsa-2017zh-zgers-3.html
202-ekologiya-cheloveka-i-medicina-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-kurs-lekcij.html
202-logika-ucheb-dlya-stud-vuzov-getmanova-ad.html
2022-organizacionnaya-kultura-komandi-i-i-mazur-v-d-shapiro-n-g-olderogge.html
203-emocii-tvorchestvo-rabotosposobnost-kurs-lekcij.html
203-vidi-effekta-ot-sokrasheniya-cikla-sont-osobennosti-rascheta-sostavlyayushih-effekta.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/www-v-mihailoff-narod-ru-opyanenie-trezvostyu-stranica-4.html
 • reading.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-uchebnikam-g-ya-myakisheva-b-b-buhovceva-n-n-sotskogo-fizika-10-klass-stranica-11.html
 • reading.bystrickaya.ru/mchs-soobshaet-46-letnij-muzhchina-pogib-na-pozhare-v-sobstvennom-dome-internet-izdanie-nashbryanskru-22112011.html
 • textbook.bystrickaya.ru/iz-vistupleniya-prezidenta-tpp-rf-e-m-primakova-na-v-vserossijskom-nalogovom-forume.html
 • bukva.bystrickaya.ru/stilisticheskie-osobennosti-tvorchestva-kloda-debyussi.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-4-silviya-braun-zhizn-na-drugoj-storone.html
 • nauka.bystrickaya.ru/valovoj-nacionalnij-produkt-i-metodi-ego-izmereniya.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otkritij-konkurs-naimenovanie-konkursa-opredelenie-podryadchika-po-kapitalnomu-remontu-mnogokvartirnogo-doma.html
 • znanie.bystrickaya.ru/agropromishlennij-kompleks-ukraini-chast-4.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tematika-konkursnih-rabot-i-a-altman-otv-sostavitel-m-v-voronov.html
 • tasks.bystrickaya.ru/103karavaj-karavaj-s-drevnejshih-vremen-lyudi-pridavali-ogromnoe-znachenie-gadaniyam-gadali-ob-urozhae-zamuzhestve.html
 • universitet.bystrickaya.ru/statya-8-sankcii-sredstva-pravovoj-zashiti-i-osushestvlenie-prav-otchet-ob-obsuzhdeniyah-na-pervoj-mezhsessionnoj.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-43-osobennosti-kontrolya-deyatelnosti-selskohozyajstvennih-organizacij.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-2-sherlin-harris-mertv-kak-gvozd.html
 • knigi.bystrickaya.ru/snotvornie-protivoepilepticheskieprotivosudorozhnie-i-protivoparkinsonicheskie-sredstva.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2-kosmicheskie-tehnologii-dnya-segodnyashnego.html
 • writing.bystrickaya.ru/dogovor-kupli-prodazhi-predpriyatiya.html
 • student.bystrickaya.ru/4-kolichestvennaya-teoriya-deneg-tema-makroekonomicheskaya-nauka-2.html
 • occupation.bystrickaya.ru/n-f-proskurin-rabota-dopushena-k-zashite.html
 • klass.bystrickaya.ru/54-metodi-optimizacii-upravlencheskih-reshenij-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/abc-analysis-of-receivable-stranica-8.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zakon-respubliki-kazahstan-o-gosudarstvennih-simvolah.html
 • report.bystrickaya.ru/ia-pacera-g-b-dobrecov-32-voprosi-optimizacii-byudzhetnogo-processa-v-celyah-obespecheniya-sistemnogo-upravleniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/numerical-program-control-mechanical-engineering-faculty.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/slovoobrazovatelnoe-gnezdo-s-vershinoj-dvigat-istoriya-i-sovremennoe-sostoyanie.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/men-zhne-men-otbasim-tmeng-sinip-oushilarina-arnalan-debi-muzikali-kesh-dajindi-keze.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-fakultativnogo-zanyatiya-v-9-predprofilnom-klasse-po-teme-massovaya-dolya-veshestva-v-rastvore-posle-okonchaniya-himicheskoj-reakcii.html
 • predmet.bystrickaya.ru/regionalnie-smi-66ru-24022011-uspeshnij-2010-god-polnostyu-kompensiroval-ubitki-npf-v-krizis.html
 • control.bystrickaya.ru/byudzhetnaya-politika-mezhbyudzhetnie-otnosheniya-nalogi-informacionnij-obzor-publikacij-iz-periodicheskih-izdanij.html
 • turn.bystrickaya.ru/organizaciya-gosudarstvennogo-sanitarno-epidemiologicheskogo-nadzor-a-v-rossijskoj-federacii.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vipolnenie-rabot-po-remontu-i-polirovke-pola-kartinnoj-galerei-glavnogo-zdaniya-muzeya.html
 • learn.bystrickaya.ru/finansirovanie-innovacionnoj-deyatelnosti-v-yaponii-rol-gosudarstva-v-razvitii-niokr-chast-2.html
 • znanie.bystrickaya.ru/93-importeri-strani-investori-kristian-tangen-anna-korpoo-vladimir-berdin-taishi-sugiyama-oleg-pluzhnikov.html
 • grade.bystrickaya.ru/nesvarenie-zheludka-i-pristrastie-k-sladkomu-prohodyat-dannaya-kniga-ne-yavlyaetsya-uchebnikom-po-medicine-vse-rekomendacii.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/glava-vosmaya-mirovaya-politika-v-usloviyah-krizisa.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.